پس از ارائه درخواست ویزای کانادا ( بجز تعدادی از ویزاهای مهاجرتی که نیاز به انگشت نگاری ندارند) متقاضی باید شخصا به یکی از VAC های شرکت VFS مراجعه کند و انگشت نگاری شود. توجه نمایید که پرونده از زمانی به جریان می افتد که انگشت نگاری انجام شود. در پرونده های آنلاین مهلت انگشت نگاری یک ماه است و درصورت عدم مراجعه متقاضی، پرونده کنسل و در نهایت مردود اعلام میگردد.

در حال حاضر افراد زیر از انگشت نگاری معاف هستند
  • افراد بالای ۸۰ سال و کمتر از ۱۴ سال
  • کسانی که ویزای مهاجرتی دارند
  • افراد مقیم کانادا
  • افراد با پاسپورت کانادا
  • دیپلمات ها و افرادی که در سازمان ملل متحد و سازمان های دولتی کار می کنند
  • افرادی که در حین درخواست ویزا در کانادا هستند
  • افرادی که بیشتر از ۱۰ سال از انگشت نگاری کانادا در یکی از مراکز VAC گذشته نباشد
توجه داشته باشید که برای انجام انگشت نگاری کانادا
  • تمام افراد پرونده همزمان اقدام نمایید
  • اگر خالکوبی روی دست و صورت خود دارید قبل از انگشت نگاری آنها را پاک کنید
  • نهایتا تا ۳۰ روز بعد از تحویل مدارک ویزای خود برای انگشت نگاری اقدام نمایید