اقامت و شهروندی ترکیه

اقامت و یا شهروندی کشور دیگر همیشه دغدغه برای سرمایه گذاران بوده و از نداشتن اطلاعات کافی چه بیزینسی و چه اقامتی همیشه و حتی هزینه ها نگران کننده هست.

کشور ترکیه به عنوان یکی از برترین مقاصد توریستی دنیا همواره مورد توجه گردشگران ایرانی بوده است. طی چند سال اخیر با توجه به ارائه مزایای ویژه به دانشجویان بین‌المللی، تعداد ایرانیان مشتاق تحصیل در ترکیه و حتی اقامت و شهروندی افزایش یافته است و اکنون این کشور را به یکی از جذاب‌ترین قطب‌های تحصیلی منطقه تبدیل شده است.